Světový den srdce připadá na 29.září.  Již od roku 2000 organizuje Světová federace srdce (WHF) společně se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) kampaň aktivního života týkající se prevence kardiovaskulárních onemocnění.

Poselství Světového dne srdce je jednoduché: chorobám srdce lze aktivně předcházet. Více na World Heart Day – World Heart Day (world-heart-federation.org)