spolupracujeme s

Foedus

FOEDUS – Facilitating Exchange of Organs Donated in EU Member States

FOEDUS se specializuje na zprostředkování výměny orgánů, které se z nejrůznějších důvodů (neshoda v krevní skupině, velikostní nepoměr) nepodaří transplantovat příjemci v zemi původu. Dříve byly takovéto orgány nevyužity, případně jejich nabídky do zahraničí byly ojedinělé a náhodné. FOEDUS vytvořil počítačovou platformu, která tyto orgány systematicky nabízí přímo národním koordinátorům, kteří mají přehled o čekacích listinách a potřebách transplantačních center.

Historie

FOEDUS vychází z projektu zahájeného Evropskou unií, který byl oficiálně ukončen v létě 2016. Na závěrečné schůzce zúčastněných států se některé země dohodly, že zahájená spolupráce je natolik přínosná, aby v ní pokračovaly i poté, co ji EU přestala organizovat a hradit. Proto bylo v říjnu 2016 svoláno do Prahy zakládající zasedání nové organizace, která si zde schválila své stanovy, zvolila řídicí výbor a dohodla se na tom, že nezbytné prostředky na financování uhradí samy zúčastněné organizace. Prvním prezidentem FOEDUS byl zvolen JUDr. Přemysl Frýda, zástupce ředitele Koordinačního střediska transplantací.

Členské země

Tato organizace je největším nadnárodním uskupením svého druhu na světě a významně přispívá k rozvoji transplantační medicíny v evropském měřítku. V současné době je členy FOEDUS 33 zemí (mmj. Česká republika, Bělorusko, Bulharsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené království, Španělsko a Švýcarsko) s celkovým počtem 480 milionů obyvatel. V únoru 2022 se do společenství připojil Eurotransplant, který sdružuje 7 zemí.

 

Jsme tu pro vás