co je u nás nového

Novinky

Valentýnský den pro transplantace

Svátek svatého Valentýna je vhodným dnem vyjádření úcty dárcům orgánů. Loňský rok byl co do počtu zemřelých dárců vůbec nejúspěšnějším rokem v dosavadní historii české transplantační medicíny. Poděkování patří všem, kteří se na úspěchu transplantačního programu...

číst více

V ČR máme princip předpokládaného souhlasu

Princip předpokládaného souhlasu s darováním orgánů je v České republice uložen transplantačním zákonem, §15. Tzn. pokud zemřelý nevyslovil za svého života nesouhlas s odběrem orgánů po své smrti, platí, že s odběrem souhlasí. Zákon ukládá ošetřujícímu lékaři...

číst více

Rekordní počet dárců orgánů v roce 2019

Rok 2019 překonal všechna očekávání dárcovské aktivity v České republice. Koordinační středisko transplantací zaznamenalo v loňském roce 288 zemřelých dárců orgánů. Za významným vzestupem stojí vedle dárců se smrtí mozku také využití dárců s nebijícím srdcem. Darování...

číst více

Evropský den dárcovství a transplantací orgánů

Evropský den dárcovství a transplantací orgánů připadl na tuto sobotu, hostitelskou zemí je Velká Británie. Za velké účasti odborníků z různých zemí Evropy jsou probírána témata dárcovství, zejména darování orgánů po oběhové smrti. Prezentace jsou vysílány on-line v...

číst více

Evropský den dárcovství a transplantací orgánů

„Uvažovali jste o dárcovství orgánů? Má to smysl “. Podpořte letošní Evropský den dárcovství a transplantací orgánů (EODD).30 Evropský den dárcovství a transplantací orgánů je každoročně pořádán Radou Evropy v různých evropských zemích a koná se druhou říjnovou...

číst více

Česko je na vrcholu světové medicíny

Za poslední dva měsíce Česko ukázalo, že je na vrcholu světové medicíny. Nejprve lékaři v Brně přivedli na svět dítě u ženy s mozkovou smrtí a poté se lékařům z motolské nemocnice podařilo totéž u pacientky s transplantovanou dělohou. Porod z transplantované dělohy...

číst více

Audit managementu kvality

V polovině června proběhl v KST audit managementu kvality, který provedla renomovaná certifikační autorita QEScert. Auditní přezkoumání prokázalo, že nastavené mechanismy řízení a fungování KST jsou na vysoké úrovni. KST obhájilo mezinárodní certifikát ISO 9001, jehož...

číst více

FOEDUS meeting

V sídle Koordinačního střediska transplantací v Praze se dnes uskutečnila výroční schůze Organizace pro mezinárodní výměnu orgánů FOEDUS. Tato organizace sdružuje celkem 17 evropských zemí, které si navzájem poskytují orgány k transplantaci, jestliže je z jakýchkoliv...

číst více

Jsme tu pro vás