co je u nás nového

Novinky

Transplantační program – epidemie COVID-19

Transplantační program – epidemie COVID-19

V souvislosti s pandemiíí koronaviru nebyl transplantační program pozastaven. S centry řešíme případné nabídky individuálně, podle aktuální situace. Na stránkách The Transplantation Society jsou informace určené pro transplantology, update pokynů k odběrům a...

číst více

Doporučení testování dárců orgánů

Po zhodnocení současné situace v České Republice a podle dostupných doporučení některých evropských transplantačních center doporučujeme provádět testy na COVID-19 u všech potenciálních kadaverózních dárců. Doporučujeme také pozastavit program transplantací od...

číst více

Dárcovství orgánů v době výskytu koronaviru

K dnešnímu dni jsme získali doporučení, jak přistupovat k potenciálním dárcům orgánů v době šíření nákazy COVID-19. V ČR je poměrně nízká expozice onemocnění, z tohoto důvodu není zatím nutné testovat všechny dárce. Vyšetřeni budou pacienti s pozitivní klinickou a...

číst více
Aktuální informace

Aktuální informace

Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 naleznete na: https://www.mzcr.cz/ http://www.szu.cz/ https://www.who.int/

číst více

Archiv příspěvků

Jsme tu pro vás