Valentýnský den pro transplantace

Svátek svatého Valentýna je vhodným dnem vyjádření úcty dárcům orgánů. Loňský rok byl co do počtu zemřelých dárců vůbec nejúspěšnějším rokem v dosavadní historii české transplantační medicíny. Poděkování patří všem, kteří se na úspěchu transplantačního programu...

V ČR máme princip předpokládaného souhlasu

Princip předpokládaného souhlasu s darováním orgánů je v České republice uložen transplantačním zákonem, §15. Tzn. pokud zemřelý nevyslovil za svého života nesouhlas s odběrem orgánů po své smrti, platí, že s odběrem souhlasí. Zákon ukládá ošetřujícímu lékaři...

Rekordní počet dárců orgánů v roce 2019

Rok 2019 překonal všechna očekávání dárcovské aktivity v České republice. Koordinační středisko transplantací zaznamenalo v loňském roce 288 zemřelých dárců orgánů. Za významným vzestupem stojí vedle dárců se smrtí mozku také využití dárců s nebijícím srdcem. Darování...

Evropský den dárcovství a transplantací orgánů

Evropský den dárcovství a transplantací orgánů připadl na tuto sobotu, hostitelskou zemí je Velká Británie. Za velké účasti odborníků z různých zemí Evropy jsou probírána témata dárcovství, zejména darování orgánů po oběhové smrti. Prezentace jsou vysílány on-line v...

Evropský den dárcovství a transplantací orgánů

„Uvažovali jste o dárcovství orgánů? Má to smysl “. Podpořte letošní Evropský den dárcovství a transplantací orgánů (EODD).30 Evropský den dárcovství a transplantací orgánů je každoročně pořádán Radou Evropy v různých evropských zemích a koná se druhou říjnovou...