Mezinárodní den sester

12.květen je Mezinárodní den sester. Letos uplyne 200 let od narození Florence Nightingale, zakladatelky moderního ošetřovatelství, zasadila se o otevření první školy pro zdravotní sestry a podílela se na otevření vysoké školy medicíny pro dívky. WHO vyhlásila rok...

Poděkování

Od začátku března zažíváme dosud nepoznané a nepříjemné prožitky s pandemií koronaviru. Málokdo z nás byl připraven a málokdo z nás očekával tak otřesný úder na oblast zdravotnictví. Proto v této chvíli patří poděkování všem lékařům, sestrám a ostatnímu zdravotnímu...

Informace pro pacienty po transplantaci

CKTCH a IKEM, dvě největší transplantační centra v ČR na svých webových stránkách informují pacienty po transplantaci orgánu. Prosíme odložte plánovanou návštěvu těchto zařízení a řiďte se uvedenými pokyny na stránkách www.cktch.cz a...
Transplantační program – epidemie COVID-19

Transplantační program – epidemie COVID-19

V souvislosti s pandemiíí koronaviru nebyl transplantační program pozastaven. S centry řešíme případné nabídky individuálně, podle aktuální situace. Na stránkách The Transplantation Society jsou informace určené pro transplantology, update pokynů k odběrům a...

Doporučení testování dárců orgánů

Po zhodnocení současné situace v České Republice a podle dostupných doporučení některých evropských transplantačních center doporučujeme provádět testy na COVID-19 u všech potenciálních kadaverózních dárců. Doporučujeme také pozastavit program transplantací od...