Kurz počítačové bezpečnosti pro zdravotníky

V dnešní kybernetické době pořádá IPVZ webinář na téma počítačové bezpečnosti. Přihlásit se můžete zde: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/54435-mimoradny-webinar-pocitacova-bezpecnost-pro-zdravotniky. Dbejte na svou bezpečnost v reálném i virtuálním světe.  ...

Mezinárodní den sester

12.květen je Mezinárodní den sester. Letos uplyne 200 let od narození Florence Nightingale, zakladatelky moderního ošetřovatelství, zasadila se o otevření první školy pro zdravotní sestry a podílela se na otevření vysoké školy medicíny pro dívky. WHO vyhlásila rok...

Poděkování

Od začátku března zažíváme dosud nepoznané a nepříjemné prožitky s pandemií koronaviru. Málokdo z nás byl připraven a málokdo z nás očekával tak otřesný úder na oblast zdravotnictví. Proto v této chvíli patří poděkování všem lékařům, sestrám a ostatnímu zdravotnímu...

Informace pro pacienty po transplantaci

CKTCH a IKEM, dvě největší transplantační centra v ČR na svých webových stránkách informují pacienty po transplantaci orgánu. Prosíme odložte plánovanou návštěvu těchto zařízení a řiďte se uvedenými pokyny na stránkách www.cktch.cz a...