Doporučení testování dárců orgánů

Po zhodnocení současné situace v České Republice a podle dostupných doporučení některých evropských transplantačních center doporučujeme provádět testy na COVID-19 u všech potenciálních kadaverózních dárců. Doporučujeme také pozastavit program transplantací od...

Dárcovství orgánů v době výskytu koronaviru

K dnešnímu dni jsme získali doporučení, jak přistupovat k potenciálním dárcům orgánů v době šíření nákazy COVID-19. V ČR je poměrně nízká expozice onemocnění, z tohoto důvodu není zatím nutné testovat všechny dárce. Vyšetřeni budou pacienti s pozitivní klinickou a...
Aktuální informace

Aktuální informace

Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 naleznete na: https://www.mzcr.cz/ http://www.szu.cz/ https://www.who.int/

Valentýnský den pro transplantace

Svátek svatého Valentýna je vhodným dnem vyjádření úcty dárcům orgánů. Loňský rok byl co do počtu zemřelých dárců vůbec nejúspěšnějším rokem v dosavadní historii české transplantační medicíny. Poděkování patří všem, kteří se na úspěchu transplantačního programu...

V ČR máme princip předpokládaného souhlasu

Princip předpokládaného souhlasu s darováním orgánů je v České republice uložen transplantačním zákonem, §15. Tzn. pokud zemřelý nevyslovil za svého života nesouhlas s odběrem orgánů po své smrti, platí, že s odběrem souhlasí. Zákon ukládá ošetřujícímu lékaři...