Naše kolegyně reprezentovaly Českou republiku v mezinárodní pracovní skupině v rámci problematiky boje proti obchodování s lidskými orgány při Radě Evropy. Každý rok se ve Štrasburku setkávají s ostatními zástupci evropských zemí, předávají si informace, zkušenosti a nastavují kontrolní mechanismy. Český dárcovský a transplantační program je na světové úrovni nejen medicínsky, ale také v oblastech bezpečnosti, transparentnosti, práva a etiky.