Orgány

Tkáně

Pro odběr tkání platí stejná pravidla jako pro odběr orgánů, předpokladem je souhlas s odběrem. Dárcem orgánů se rozumí též dárce tkání. Od zemřelých dárců lze odebrat například srdeční chlopně, cévy, kosti, kůži, oční rohovku. Odběr provádí transplantační centrum nebo tkáňové zařízení. Za zpracování a nakládání s odebranou tkání zodpovídají tkáňová zařízení.

Jsme tu pro vás