Kdo jsme

Náš tým

Kdo jsme

Náš tým

Ředitel Koordinačního střediska transplantací

Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.

Profesor chirurgie, do roku 2011 přednosta Kliniky transplantační chirurgie a zástupce přednosty Transplantačního centra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Od roku 2014 ředitel Koordinačního střediska transplantací. Transplantační chirurgii se věnuje od počátku své profesní kariéry, samostatně provedl více jak 1000 orgánových transplantací (ledviny, játra, pankreas). Výsledky své práce přednášel na prestižních domácích i zahraničních kongresech. Je spoluautorem 3 českých monografií o odběrech orgánů a transplantacích jater a pankreatu. Dále autorem 20 kapitol v jiných monografiích s transplantační tématikou. Publikoval více než 100 vědeckých článků, z toho 30 v zahraničních časopisech s IF. Člen transplantační divize evropské chirurgické společnosti a nositel evropského diplomu pro transplantační chirurgii. Člen výboru České kardiovaskulární společnosti a čestný člen Slovenské chirurgické společnosti za rozvoj programu transplantace jater.

Zástupce ředitele KST

JUDr. Přemysl Frýda

Studia práv zakončil v roce 1986. Poté zastával funkci konzulárního úředníka na Československém velvyslanectví ve Stockholmu(1987) a šéfredaktora dopravního vysílání Československého rozhlasu (1989). V roce 1992 založil a vedl právnickou kancelář a pak pracoval v britské právnické firmě McKenna & Co. Solicitors. Zkušenosti s medicínou získával na pozici marketingového a obchodního ředitele ve společnosti vyrábějící zdravotnickou laserovou techniku (1992 – 2004). Působil jako šéfredaktor mezinárodního specializovaného časopisu Laser Partner a výkonný ředitel European Medical Laser Association (2005 – 2012). Je členem České společnosti medicínského práva. Specializuje se na systémy jakosti v medicíně. Publikuje a přednáší etické a právní aspekty transplantací. V KST od roku 2004.

Asistentka ředitele Koordinačního střediska transplantací

Helena Pekařová

V roce 1998 ukončila maturitou obor Podnikání v oborech textilu a odívání. Předcházel výuční list v oboru krejčová. Asistentka zodpovídá za sekretariát a agendu v organizaci. V KST od roku 2004.

Národní koordinátor orgánových a tkáňových transplantací

Bc. Dana Vašíčková – vedoucí koordinátor

V roce 1992 absolvovala SPŠ grafickou, obor polygrafie. V roce 1995 ukončila pomaturitní studium SZŠ – obor všeobecná sestra. Praxi získala v Ústavu hematologie a krevní transfuze – na lůžkovém oddělení, JIHEP a na transplantační jednotce. Své odborné znalosti rozšířila jednoročním kurzem kardiologie pro sestry na jednotkách intenzivní péče (2001), specializačním studiem ARIP (2002 – 2003) a bakalářským studiem programu Ošetřovatelství – Zdravotní vědy na 3. lékařské fakultě UK v Praze (2006-2010). V KST od července 2008. Mimo svou hlavní náplň práce koordinátora eviduje informace o mezinárodní výměně orgánů na portálu FOEDUS. Aktivně se účastní celostátních a mezinárodních konferencí.

Národní koordinátor orgánových a tkáňových transplantací

Bc. Marie Šmejkalová

Vysokou školu, bakalářské studium obor Ošetřovatelství, absolvovala v Příbrami v roce 2012. Střední zdravotnickou školu v oboru Všeobecná sestra ukončila v roce 1988 a specializaci Porodní asistentka v roce 1990. Praxi získala v Praze na Gynekologicko – porodnické klinice Londýnská, v soukromé gynekologické ordinaci a na Klinice anestezie a resuscitace FN Motol. V KST je od listopadu 2009. Mimo hlavní náplň práce koordinátorky se dále zabývá zpracováváním dat nabídek a kontraindikací orgánů. Aktivně se účastní celostátních a mezinárodních konferencí.

Národní koordinátor orgánových a tkáňových transplantací

Lucie Baudyšová, Dis.

Střední zdravotnickou školu, obor všeobecná zdravotní sestra, ukončila v roce 1994. V letech 2003 až 2005 absolvovala Vyšší zdravotnickou školu, obor diplomovaná sestra pro intenzivní péči. Praxi získala na Anesteziologicko- resuscitačním oddělení v okresní nemocnici Česká Lípa, kde pracovala do roku 2003 a poté na anesteziologickém oddělení FN Motol Praha. Své další zkušenosti rozšířila tříletým pobytem v Rakousku a Německu. V KST je od roku 2007. Zde se mimo svou hlavní náplň práce věnuje statistice dat transplantační a odběrové aktivity, dále pak zpracovává statistické informace o kontraindikacích potenciálních dárců v ČR. Zodpovídá za sociální sítě a webové stránky KST. Aktivně se účastní celostátních a mezinárodních konferencí.

Národní koordinátor orgánových a tkáňových transplantací

Mgr. Michaela Vrbová

Vysokou školu, magisterské studium ukončila v Praze v roce 2012. Vyšší a střední zdravotnickou školu ukončila v letech 2000 a 1997. Je absolventkou programů určených pro zdravotnický management 2003. Praxi získala na Anesteziologickoresuscitačním oddělení IKEM, Resuscitačním oddělení Ústřední vojenské nemocnice a Angiologické jednotce intenzivní péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V KST se mimo svou hlavní náplň práce věnuje kompletnímu statistickému zpracování a vytěžování dat transplantační a odběrové aktivity. Zajišťuje komunikaci s mezinárodní databází International Registry in Organ Donation (IRODaT) a Global Observatory on Donation and Transplantation (GODT). Zpracovává výstupy a přehledy stavu waiting listu ČR. Současně se zapojuje do vzdělávání laické veřejnosti se zaměřením na studenty středních odborných škol. V KST od roku 2004. Aktivně se účastní celostátních a mezinárodních odborných konferencí.

Národní koordinátor orgánových a tkáňových transplantací

Bc. Petra Novotná

Vysokou školu, bakalářské studium v oboru Sociální práce ukončila v Praze v roce 2018. Střední zdravotnickou školu a Vyšší zdravotnickou školu v oboru Zdravotnický záchranář ukončila v letech 2003 a 2006. Praxi získala na Pediatrické klinice ve FN Motol a na dětské Jednotce intenzivní a resuscitační péče ve VFN Praha. Své znalosti obohatila pobytem v Saudské Arábii na dětské kardiologické Jednotce intenzivní a resuscitační péče. V KST od roku 2007. Jako národní koordinátor transplantací absolvovala v roce 2008 kurz Transplant Procurement Management. V KST se mimo svou hlavní náplň práce věnuje zahraniční spolupráci a od roku 2019 zastává pozici kontaktní osoby pro ČR, v rámci problematiky boje proti obchodování s lidskými orgány při Radě Evropy. Aktivně se účastní celostátních a mezinárodních konferencí.

Vedoucí centrální tkáňové monitorace
Správce agendy žijících dárců

Romana Tichavská

SZŠ obor všeobecná sestra zakončila maturitní zkouškou v roce 1995. Praxi v oboru zahájila v letech 1995-2001 na JIP Nemocnice Kyjov. 2002-2004 na ARO a JIP kliniky transplantační chirurgie IKEM, kde si v roce 2003 rozšířila praktické zkušenosti odborným studiem PSS ARIP. 2004-2007 na JIP chirurgické kliniky 2. LF UK v ÚVN Praha. V roce 2007 nastoupila do KST na pozici Národního koordinátora orgánových a tkáňových transplantací, v roce 2009 absolvovala mezinárodní kurz Transplant Procurement Management. V současné době spravuje agendu žijících dárců orgánů a zastává post vedoucí v administrativní činnosti při odběrech a následném zpracování lidských tkání.

 

Národní koordinátor orgánových a tkáňových transplantací

Štěpánka Slabá, DiS.

Střední zdravotnickou školu absolvovala v roce 1997 ve Žďáře nad Sázavou. Své vzdělání doplnila dvouletým studiem na VZŠ v Praze – obor Diplomovaná sestra pro intenzivní péči. Praxi získala v letech 2000 – 2008 na oddělení ARO ve FNKV – Praha, poté ročním působením na neonatologické JIRP ve VFN – Praha. Zkušenosti s transplantační medicínou získala v IKEM na pozici Koordinátorky odběrů orgánů od zemřelých dárců, kde současně působila jako lektor specializačního vzdělávání. V KST od roku 2017. Mimo práci koordinátorky je její další doménou správa průvodních listů k orgánům a tkáním, dále zpracování žádostí náhrad zemřelých dárců-komunikace s pojišťovnami a pohřebními službami. Aktivně se účastní celostátních a mezinárodních konferencí.

Jsme tu pro vás