Valentýnský den pro transplantace

Svátek svatého Valentýna je vhodným dnem vyjádření úcty dárcům orgánů. Loňský rok byl co do počtu zemřelých dárců vůbec nejúspěšnějším rokem v dosavadní historii české transplantační medicíny. Poděkování patří všem, kteří se na úspěchu transplantačního programu...

V ČR máme princip předpokládaného souhlasu

Princip předpokládaného souhlasu s darováním orgánů je v České republice uložen transplantačním zákonem, §15. Tzn. pokud zemřelý nevyslovil za svého života nesouhlas s odběrem orgánů po své smrti, platí, že s odběrem souhlasí. Zákon ukládá ošetřujícímu lékaři...

Rekordní počet dárců orgánů v roce 2019

Rok 2019 překonal všechna očekávání dárcovské aktivity v České republice. Koordinační středisko transplantací zaznamenalo v loňském roce 288 zemřelých dárců orgánů. Za významným vzestupem stojí vedle dárců se smrtí mozku také využití dárců s nebijícím srdcem. Darování...