V minulých dnech vyšel článek o námi pořádané konferenci věnované tématu mezinárodní výměny orgánů. Velmi zajímavé otázky nám připravil pan Brodský z tiskového oddělení IPVZ, který se ptal ředitele KST profesora Adamce a prezidenta společenství Foedus, který výměnu orgánů zaštiťuje.

Odkaz na celý text zde: IPVZ KST