Vaše žádost byla přijata.

Zpracování proběhne v nejbližším možném termínu, nejpozději ve stanovené lhůtě – 30dní.

KST