Evropský den dárcovství a transplantací orgánů připadl na tuto sobotu, hostitelskou zemí je Velká Británie. Za velké účasti odborníků z různých zemí Evropy jsou probírána témata dárcovství, zejména darování orgánů po oběhové smrti. Prezentace jsou vysílány on-line v podobě webináře.