Evropský den dárcovství a transplantací orgánů

Evropský den dárcovství a transplantací orgánů připadl na tuto sobotu, hostitelskou zemí je Velká Británie. Za velké účasti odborníků z různých zemí Evropy jsou probírána témata dárcovství, zejména darování orgánů po oběhové smrti. Prezentace jsou vysílány on-line v...

Evropský den dárcovství a transplantací orgánů

„Uvažovali jste o dárcovství orgánů? Má to smysl “. Podpořte letošní Evropský den dárcovství a transplantací orgánů (EODD).30 Evropský den dárcovství a transplantací orgánů je každoročně pořádán Radou Evropy v různých evropských zemích a koná se druhou říjnovou...

Česko je na vrcholu světové medicíny

Za poslední dva měsíce Česko ukázalo, že je na vrcholu světové medicíny. Nejprve lékaři v Brně přivedli na svět dítě u ženy s mozkovou smrtí a poté se lékařům z motolské nemocnice podařilo totéž u pacientky s transplantovanou dělohou. Porod z transplantované dělohy...

Audit managementu kvality

V polovině června proběhl v KST audit managementu kvality, který provedla renomovaná certifikační autorita QEScert. Auditní přezkoumání prokázalo, že nastavené mechanismy řízení a fungování KST jsou na vysoké úrovni. KST obhájilo mezinárodní certifikát ISO 9001, jehož...