FN Plzeň a Česká transplantační společnost pořádala 1. Edukační symposium ČTS „Cesta do čekací listiny k transplantaci“. Nosným tématem byla problematika zařazování do čekací listiny k transplantaci ledviny a související praktické postupy při vyšetřování potencionálních kandidátů. Přednášky prezentovali přední odborníci napříč Českou republikou. Vybrané téma se dotýká klinické praxe široké komunity lékařů, nefrologů dialyzačních středisek, transplantačních nefrologů, ale i specialistů z chirurgických a urologických pracovišť.

Součástí symposia byl rovněž program transplantačních koordinátorů a sester.

Zdroj: https://transplant.cz/intranet/