Dne 12. května každoročně slavíme Mezinárodní den sester, připomínáme si narození Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky a zakladatelky povolání zdravotní sestry. Mezinárodní rada sester připravila pro dnešní den on-line webinář na zvolené téma tohoto roku: „Sestry jako vedoucí hlas: Vize budoucí zdravotní péče“.

Více zde: International Nurses Day | ICN – International Council of Nurses