Je to neuvěřitelných dvacet let, kdy vzniklo Koordinační středisko transplantací. 30. května Ministerstvo zdravotnictví ČR ruší Zákon o péči o zdraví lidu a nahrazuje ho Transplantačním zákonem 285/2002, podle kterého se zřizuje Koordinační středisko transplantací. Jsme nezávislou a transparentní institucí, která úzce spolupracuje s Českou transplantační společností a se Společností pro orgánové transplantace. Přispíváme k záchraně životů u nás, ale také se podílíme na zahraničních projektech a spolupracích s mezinárodními organizacemi. Hrajeme důležitou roli při šíření osvěty o významu dárcovství orgánů.

Díky úsilí a angažovanosti koordinátorů KST a transplantačních týmů ČR se postupně zvyšuje počet transplantací v zemi a zlepšuje se kvalita péče o dárce a příjemce. V posledních letech se tak Česká republika řadí v počtu dárců a provedených transplantací mezi pět nejaktivnějších zemí světa. Dobrá organizace transplantačního programu vede k významnému zkrácení doby čekání na transplantaci a k poklesu pacientů zemřelých na čekací listině.

K uplynulému období ředitel KST Adamec říká: „Jsem pyšný na naše dvacetileté působení a na přínos, který jsme přinesli pro pacienty, jejich rodiny. Jsem velmi hrdý na koordinátorky, které se své práci věnují s obrovským úsilím, přesto že jsou dny, kdy potlačit emoce a soustředit se na danou práci je velmi těžké“.

My si do dalších 20 let přejeme spousty zachráněných životů a spokojených pacientů.

Tým KST

Dvacetileté narozeniny střediska