Společnost The Transplantation Society vydala doporučení k vakcinaci proti onemocnění COVID-19 u transplantovaných pacientů. Z dokumentu vybíráme pár bodů, které objasňují důvody, proč očkovat:

  • transplantovaní pacienti a pacienti na čekacích listinách patří mezi ohrožené skupiny (předpoklad těžkého průběhu nemoci)
  • nedochází k  odhojení transplantovaného štěpu po vakcinaci
  • zabraňuje těžkým průběhům nemoci COVID-19

Nejedná se o živou vakcínu. Rizika z aplikace očkovací látky nepřevažují nad riziky faktickými, kterými jsou těžký průběh onemocnění, vyšší míra komplikací, možné úmrtí.

Celý článek je k prostudování zde: TID COVID-19 Guidance Focused Review: SARS-CoV-2 Vaccines in Transplant Recipients (tts.org)