Rok se pomalu chýlí ke konci a pro většinu z nás byl velmi náročný. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim kolegům a kolegyním za vynikající spolupráci a podporu transplantačního programu, který se přes pandemická omezení podařilo udržet. Děkujeme i Vám všem, kteří naši práci sledujete.

Do roku 2021 přejeme zdraví, spokojenost a odvahu čelit všemu, co nás čeká.

Tým KST