Od začátku března zažíváme dosud nepoznané a nepříjemné prožitky s pandemií koronaviru. Málokdo z nás byl připraven a málokdo z nás očekával tak otřesný úder na oblast zdravotnictví. Proto v této chvíli patří poděkování všem lékařům, sestrám a ostatnímu zdravotnímu personálu z transplantačních center za péči o nemocné. Může se zastavit doprava, ekonomika, kultura, ale nikdo nezastaví u našich pacientů progresi onemocnění nebo komplikace při léčbě. Transplantační odborná komunita ve svých stanoviscích jasně deklarovala, že se i v těchto těžkých chvílích postará o nemocné jak před transplantací životně důležitých orgánů, tak po ní. Koordinační středisko transplantací bude i nadále plně nápomocno v organizaci odběrů a transplantací, bude koordinovat aktivity jednotlivých transplantačních center. Chápeme, že situace je složitější v transplantačních centrech při fakultních nemocnicích, které poskytují celé spektrum léčby. Budeme proto respektovat zdržení v dodání některé administrativy jako průvodních listů a jiných. Jsme přesvědčeni, že lze pandemii koronaviru porazit a společně se vrátit k plné aktivitě transplantačního programu v České republice. Přejeme hodně sil a držme spolu.

Prof.MUDr.Adamec Miloš,CSc