Rok 2019 překonal všechna očekávání dárcovské aktivity v České republice. Koordinační středisko transplantací zaznamenalo v loňském roce 288 zemřelých dárců orgánů. Za významným vzestupem stojí vedle dárců se smrtí mozku také využití dárců s nebijícím srdcem. Darování orgánů po oběhové smrti bylo v loňském roce hlavním tématem Evropského dne dárcovství orgánů a transplantací.