Transplantace je pro mnoho lidí s vážným onemocněním srdce, jater, plic nebo ledvin jedinou záchranou a nadějí pro aktivní život.

V loňském komplikovaném roce bylo v ČR transplantováno 809 orgánů z 311 dárců. Přes nepříznivou epidemiologickou situaci v Evropě, považujeme za velký úspěch rozvoj mezinárodní spolupráce při výměně orgánů. Pro tyto účely se v listopadu 2021 v Praze uskutečnila schůzka vedení evropské organizace FOEDUS, kterou vedl její prezident dr. Franz Immer ze Švýcarska. Účastníci pracovního setkání se zabývali hlavně financováním programu a jeho dalším rozvojem.  Výsledkem spolupráce je více než padesátka zachráněných životů díky účinné a rychlé přeshraniční pomoci.

Orgány získané od dárců se musejí transplantovat v řádu několika málo hodin, jinak dojde k jejich znehodnocení. Pokud není na národní čekací listině nalezen vhodný příjemce, umožňuje portál FOEDUS jejich rychlé využití pro pacienta v jiné zemi. FOEDUS v současné době sdružuje celkem 16 evropských států s celkovou populací 370 milionů obyvatel. Jak uvedl dr. Immer, od 1. ledna příštího roku se k této organizaci připojí i dalších 7 zemí, které dnes spolupracují v rámci Eurotransplantu. Tím se FOEDUS založený v roce 2016 v Praze stane největší světovou sítí svého druhu na světě.