Loňský rok byl úspěšný v mnoha směrech. Dosáhli jsme téměř na počet 300 zemřelých dárců. Naše kancelář zorganizovala mezinárodní zasedání FOEDUS, za velké účasti představitelů zemí Evropy.

Těsně před vánočními svátky realizovali v Brně 900.transplantaci jater. Krásný dárek v podobě nového orgánu dostal pětašedesátiletý muž, který se nyní těší z nového života. První transplantace jater u nás byla provedena před 39 lety. K začátkům programu ředitel centra doc. MUDr. Petr Němec, CSc., říká: “ V tehdejším socialistickém prostředí se nebylo od koho učit, bylo nutné si najít cestu, vlastní know‑how při experimentálních transplantacích na prasatech “. Více: https://www.tribune.cz/medicina/v-brnenskem-cktch-provedli-900-transplantaci-jater/

V pražském IKEMu uskutečnili první transplantaci jater od žijícího dárce, jejichž příjemcem byla dospělá pacientka. Do konce roku bylo těchto transplantací provedeno devět. Nově se rozšířil program autologní transplantace Langerhansových ostrůvků v ČR, ale také mimo republiku .

Více: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/ikem-transplantace-jatra-operace-pacient-darce.A220225_113046_praha-zpravy_baky