Princip předpokládaného souhlasu s darováním orgánů je v České republice uložen transplantačním zákonem, §15. Tzn. pokud zemřelý nevyslovil za svého života nesouhlas s odběrem orgánů po své smrti, platí, že s odběrem souhlasí. Zákon ukládá ošetřujícímu lékaři pacienta, u něhož lze předpokládat odběr tkání a orgánů, sdělit vhodným způsobem osobám blízkým možnost odběru. Tyto osoby mají právo klást otázky. U dětí a osob zbavených způsobilosti k právním úkonům sdělí ošetřující lékař zákonnému zástupci možnost odběru a zároveň ho poučí o možnosti vyslovit nesouhlas s odběrem. Lékař určeným osobám vysvětlí rozsah a účel odběru orgánů. Je respektována anonymita příjemce.

Ve světe je uplatňován nejen princip předpokládaného souhlasu například v Belgii, Francii, Rakousku, Španělsku, ale také druhý princip, předpokládaný nesouhlas. Ten je právně zakotven v Holandsku, USA, Velké Británii, která přechází na předpokládaný souhlas na jaře tohoto roku.

Transplantace je život zachraňující, významně zlepšující výkon a je postavena na základě solidarity.