KST zveřejňuje stanoviska České transplantační společnosti a Společnosti pro orgánové transplantace
ČLS JEP. Současně také potvrzuje, že se i nadále udržuje odběrová a transplantační aktivita.

Stanovisko České transplantační společnosti
Stanovisko SOT ČLS JEP-pandemie COVID-19
Transplantace orgánů a recentní pandemie onemocnění COVID-19