Dnes je světový den dárců orgánů. Dárcovství je nadějí na nový život bez obtíží pro pacienty a nadějí pro rodiny pacientů.
Mluvme o transplantacích i o procesu, který jim předchází.