Po zhodnocení současné situace v České Republice a podle dostupných doporučení některých evropských transplantačních center doporučujeme provádět testy na COVID-19 u všech potenciálních kadaverózních dárců. Doporučujeme také pozastavit program transplantací od žijících dárců.

Na těchto stránkách naleznete seznam laboratoří provádějící testování COVID -19:: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Lab_vysetrovani/Mitigace_laboratori_pro_vysetrovani_puvodce_COVID_10032020.pdf