Evropský dárcovský den letos připadl na sobotu 9.10. Tento den zaštiťuje Rada Evropy již od roku 1996. Transplantační multioborový program je velmi náročný, ale výsledkem je zkvalitnění života příjemců orgánů.

European Day for Organ Donation and Transplantation – 9 October 2021 | EDQM – European Directorate for the Quality of Medicines