V tomto týdnu se konalo, v pořadí již osmé, mezinárodní setkání odborníků programu Foedus https://www.foedus-eoeo.eu/#/public. Zúčastnili se jí představitelé sedmi států, ostatní se zapojili v on-line přenosu. Foedus funguje již řadu let, postupně se do ní zapojuje většina evropských zemí. K dnešnímu dni uvádí demografická statistika přes 500 milionů obyvatel všech 26 participujících států. Jako poslední přistoupil Izrael a velmi aktivním partnerem je nově Eurotransplant. Platforma slouží k nabídnutí orgánů do dalších zemí, v případě, že se v domovské zemi nenajde vhodný příjemce. Stejně tak je určena pro poptávku orgánů pro pacienta ohroženého selháním vlastního štěpu. Každý měsíc je v průměru vloženo 21 nabídek, z nich transplantováno 5 orgánů. V loňském roce z 365 nabídek bylo využito 87 orgánů, které by bez tohoto programu nemohly být uplatněny.

Setkání je pro nás důležité také pro sdílení zkušeností z transportů a samotných odběrů se zahraničním týmem a pro vylepšování současných funkcionalit programu.

Prostory k jednání nám byly umožněny v budově IPVZ ww.ipvz.cz.

 

Děkujeme všem účastníkům za podněty a těšíme se na další setkání v příštím roce.