On-line 13. 3. 2021 od 9:30.

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s nejnovějšími a klinicky relevantními poznatky o onemocnění covid-19 založenými na principech EBM pohledem lékařů různých specializací. Součástí kurzu budou sdělení věnovaná vývoji epidemiologické situace, možnostem dalšího řešení, specifikům péče o pacienty v primární péči, optimálním léčebným strategiím u ambulantních i hospitalizovaných pacientů, problematice intenzivní a resuscitační péče a očkování. Audiovizuální záznam webináře bude dostupný pro všechny účastníky po dobu 14 dnů.

registrace + program na Mimořádný webinář – Aktuálně o covid-19 pohledem medicíny založené na důkazech – Detail vzdělávací akce | IPVZ