Všechny členské státy Evropské unie se pravidelně na rotační bázi střídají v šestiměsíčních předsednictvích v Radě Evropské unie. Úkolem předsednických států je určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, hledat kompromisy mezi jednotlivými státy, ale také zastupovat Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery. Aby byla zajištěna kontinuita, tvoří členské státy předsednická tria, která připravují společný program. KST má v rámci předsednictví svůj blok. Tentokrát se budeme na půdě ministerstva zdravotnictví zabývat dovozem a vývozem orgánů v rámci mezinárodní organizace Foedus.

Sledujte naše stránky a sociální sítě.

Předsednictví v Radě EU – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)