Dnes je Mezinárodní den zdravotních sester. Tento den, který se slaví již od roku 1965, připomíná významnou roli sester ve zdravotnickém systému. Připomíná se také narození Florence Nigtingaleové, zakladatelky povolání zdravotní sestry. Nigtingaleová byla anglická ošetřovatelka, která se v 19. století zasloužila o modernizaci ošetřovatelské péče a zavedla standardy péče a hygieny, a za své zásluhy získala mnoho ocenění.

Svojí prací, sestřičky po celém světě, navazují na odkaz paní Florence . Nasazení při péči o pacienty si zaslouží velký respekt. Během své práce se stávají spojovacím článkem mezi pacientem a lékařem, komunikátorem i psychologem. Jejich role ve zdravotním systému je nezastupitelná.