Dne 27.4. jsme se zúčastnili jednání Evropské asociace pro orgánové transplantace /ESOT), které pojednávalo o sjednocení současných a zároveň vytvoření nových evropských registrů orgánových transplantací. V současné době fungují dobrovolné registry pro transplantace ledvin, jater a pankreatu. Po-transplantační data v těchto registrech však nejsou jednotná, a proto složitě reprodukovatelná. Nově vytvořená platforma by měla za cíl sbíraná data sjednotit a vytvořit registry pro další transplantované orgány. Ředitel KST, prof. MUDr. Miloš Adamec, je členem „General Assembly“, kde má dohledovou funkci nad novým projektem.