KST je od roku 2019 součástí zahraničního týmu podílejícím se na boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými orgány. Každoročně je toto setkání ve Štrasburgu. Letos proběhlo minulý týden i s naší aktivní účastí.
Je velmi příjemné se setkat s ostatními kolegy a probrat úspěchy a úskalí transplantačních programů v jednotlivých zemích. Velké poděkování jsme obdrželi od Polské transplantační organizace za poskytnutí srdce jejich příjemci http://www.poltransplant.org.pl/ , pro které se nenašel u nás vhodný příjemce. Pro polskou stranu jsme byli první zemí, s kterou pomocí programu Foedus zrealizovali odběr orgánu.

EDQM, CD-P-TO, National Focal Points on Travel for Transplantation.