V minulém týdnu oslavilo transplantační centrum Ostrava 30. let své existence. Naši kolegové skvěle připravili program, v kterém jsme se aktivně účastnili. Druhý tým přednášel v

Krajské nemocnici Liberec na první konferenci urgentní medicíny. Publikum zajímala problematika dárcovské a transplantační medicíny. Obě konference byly velmi milé a přínosné pro naši práci.