V souvislosti s pandemiíí koronaviru nebyl transplantační program pozastaven. S centry řešíme případné nabídky individuálně, podle aktuální situace.

Na stránkách The Transplantation Society jsou informace určené pro transplantology, update pokynů k odběrům a transplantacím.

https://tts.org/tid-about/tid-presidents-message/23-tid/tid-news/657-tid-update-and-guidance-on-2019-novel-coronavirus-2019-ncov-for-transplant-id-clinicians