Valentýnský den pro transplantace

Každoročně v den Svatého Valentýna předkládá Koordinační středisko transplantací (KST) vybrané výsledky transplantačního programu ČR a současně vyzdvihuje výrazné úspěchy minulosti. Bohužel,  epidemiologická situace v posledních dvou letech vedla všechny organizace ke skromnějším oslavám a setkáváním. Přesto je nutné v tento láskyplný den alespoň písemně poděkovat všem rodinám dárců orgánů, lékařům, sestrám a všem zdravotníkům zabývajícími se transplantacemi. Díky nim se dárcovský program nezastavil a pouze krátce zakolísal v době epidemických vrcholů. Statistická data roku 2021 jsou dále srovnatelná s nejlepšími programy světa a pro pacienty v našich čekacích listinách zůstává vysoká naděje pro brzkou transplantaci.

Jedním z pokroků, který je nutné zmínit, je rozvoj mezinárodní výměny orgánů. Evropský program Foedus umožňuje nabídnout orgán k transplantaci v případě, že není možné ho použít příjemci z národní čekací listiny. Nejčastější důvod nepoužití je velikostní nepoměr. Začátkem letošního roku se Foedus rozšířil o dalších 7 zemí ze společenství Eurotransplant. „Pomocí tohoto mezinárodního portálu jsme si za loňský rok dovezli pro naše pacienty 15 orgánů, nejvíce játra a srdce. V opačném případě jsme vyvezli 4 srdce a 3 jaterní štěpy“ říká ředitel KST Prof.MUDr. Miloš Adamec, Csc.